Skip to main content
15 juli 2020

Vergelijking kostenverhaalsregeling in Wro en Omgevingswet

Voor het praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling heeft Evert Jan van Baardewijk de kostenverhaalsregeling in de Wro vergeleken met die in de Omgevingswet. 

E.J. van Baardewijk – Grondzaken en gebiedsontwikkeling, juni editie 2020,  pag. 14 – 15.