Skip to main content
24 mei 2019

Versnippering gronden

Versnippering gronden en gevolgen voor de gemeentepraktijk

In het Juridisch Kwartaalbericht van april 2018 (#2) publiceerde Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling het artikel ‘Versplintering van gronden in gebiedsontwikkelingen, een gemeentelijk of maatschappelijk probleem?’. Dit onderzoek, door juridisch adviseur Kristian van de Laar, deed veel stof opwaaien. Het fenomeen van grondspeculanten bestond al langer maar niet eerder werd zo pijnlijk blootgelegd welke effecten dit voor gemeenten en ontwikkellocaties kan hebben. Het Financieel Dagblad heeft het onderzoek qua schaal uitvergroot en zo kwam nog eens aan het licht om wat voor omvang het hier gaat: € 700 miljoen geïnvesteerd door particuliere beleggers op ruim 500 plekken in Nederland maar (nog) niet één locatie gevonden waar op de versnipperde grond daadwerkelijk is gebouwd.

In het artikel van het FD wordt ingegaan op de praktische gevolgen voor gemeenten. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling duidt deze gevolgen voor gemeenten in meer detail, met name omtrent kostenverhaal en de verwerving van gronden. Meer daarover leest u in deze Memo.