Skip to main content
10 april 2018

Wanneer is sprake van betalingsplanologie?

Over die vraag is in 2017 een rechtbankuitspraak gedaan. Dat is het kopen van planologische medewerking. Maar ook het bedingen van een substantieel hoger bedrag dan in een exploitatieplan zou als betaalplanologie aangemerkt kunnen worden. Dat het substantieel hoger is moet een wederpartij van de gemeente kunnen aantonen. De gemeente mag, met die substantieel hogere kosten, in een contract afwijken van wat in een exploitatieplan zou kunnen, als ze dat deugdelijk kan motiveren. Evert Jan van Baardewijk schreef hier een bijdrage over in de rubriek Vraag & Antwoord van het Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling.

Wanneer is sprake van betaalplanologie E.J. van Baardewijk Gidp 2016 nr …