Skip to main content
26 oktober 2023

Artikel Compensatie sociale woningbouw, deel 1

De Omgevingswet kent een regeling waardoor gemeenten financiële bijdragen kunnen verkrijgen voor
locaties waar tekorten op sociale woningbouw worden gecompenseerd. Evert Jan van Baardewijk en Martien
Urlings behandelen in dit artikel vooral de context van het werken met compensatie en behandelen een
rekenvoorbeeld. Daarbij gaan zij uit van de publiekrechtelijke route van kostenverhaal en financiële bijdrage.
In een volgend deel verkennen zij hoe met compensatie kan worden omgegaan in de privaatrechtelijke route.

Download hier het bericht