Skip to main content
12 januari 2024

Artikel Tien belangrijkste wijzigingen in de kostenverhaalsregeling

Via de Grondexploitatiewet werd in de Wro een regeling geïntroduceerd over kostenverhaal en locatie-eisen. De Omgevingswet kent een kostenverhaalsregeling die daarop lijkt, maar er ook in een aantalopzichten van afwijkt. Om welke wijzigingen van de Omgevingswet ten opzichte van de Wro gaat het? Evert Jan van Baardewijk behandelt tien wijzigingen die hij als de belangrijkste beschouwt.

Download hier het bericht.