Skip to main content
1 juni 2018

De exploitatiebijdrage in een posterieure overeenkomst

De rechtbank Den Haag deed recent een uitspraak over een posterieure overeenkomst in een zaak van de gemeente Westland tegen een ontwikkelaar. Dat is uniek, dit is namelijk de eerste keer sinds de Wro 2008 dat dit gebeurt. Kern is de vraag of een afgesproken exploitatiebijdrage in een posterieure overeenkomst in die zin gefixeerd is dat er geen verrekening volgt als achteraf zou blijken dat de kosten de opbrengsten overstijgen. De rechtbank gaat ervan uit dat, nu er geen bepaling over verrekening is opgenomen in de overeenkomst, de bijdrage vast is en dat deze niet in aanmerking komt voor verrekening. Gevolg daarvan is dat de betaling niet uitgesteld kan worden totdat blijkt welk bedrag uit een eindafrekening zou volgen. Zo’n uitstel was namelijk de inzet van de ontwikkelaar. Klik hier om er meer over te lezen.