Skip to main content
30 april 2018

Juridisch kwartaalbericht april 2018

Graag presenteren wij u het 2e Juridisch Kwartaalbericht van 2018!

In 2017 zijn we gestart met deze juridische kwartaalberichten. Hoewel er op het gebied van omgevingsrecht en vastgoedrecht al allerlei nieuwsbrieven zijn, gaan we met deze kwartaalberichten meer in op gebiedsontwikkeling als geheel. Op deze manier proberen we de ge├»nteresseerden van zowel private partijen als gemeentelijke organisaties van informatie over de laatste ontwikkelingen te voorzien. Met dit tweede kwartaalbericht van 2018 duiken we in op twee onderwerpen. Dit kwartaalbericht gaat allereerst in op contractuele inspanningsverplichtingen. Ten tweede zal dit kwartaalbericht ingaan op een probleem waarmee steeds meer gemeenten te maken krijgen, namelijk versplintering van gronden in gebiedsontwikkelingen. We horen graag wat u er van vindt en of u suggesties heeft voor de behandeling van bepaalde thema’s.

Download hier het tweede Juridisch kwartaalbericht van 2018