Onderzoek naar kansen meekoppelen ruimtelijke opgaven: een beslisboom voor contractvorming.

Onderzoek naar kansen meekoppelen ruimtelijke opgaven: een beslisboom voor contractvorming.
E. J. van Baardewijk & E.R. Hijmans – RO Magazine, mei 2015

admin