Skip to main content
13 december 2022

Outlook Grondexploitaties 2023

Graag presenteren wij u de Outlook Grondexploitaties 2023!

In deze Outlook vindt u onze inschatting van de kosten- en opbrengstenparameters van grondexploitaties voor de komende jaren. De Outlook is gebaseerd op onze expertise en praktijkervaring, gecombineerd met de jaarcijfers en prognoses van toonaangevende instanties. Daarmee hebben wij de ontwikkeling van de parameters voor 2023 en verder in beeld gebracht. Naast de standaard parameters die u van ons gewend bent, behandelen wij ook de bruto aanvangsrendementen van commercieel- en woonvastgoed.

Download hier de Outlook Grondexploitaties 2023