Wijziging kostenverhaalsregeling Omgevingswet, Bouwrecht nr. 70

Wijziging kostenverhaalsregeling Omgevingswet door Aanvullingswet, een artikel in Bouwrecht

Het Kabinet presenteerde een consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom. De regeling over kostenverhaal blijkt daarin op onderdelen flink te verschillen van de Omgevingswet. De heer Van Baardewijk schreef hierover een interessant artikel in Bouwrecht, nummer 70. Het artikel vind u hier.

admin