Skip to main content
18 april 2023

Woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam

Binnenstedelijke projecten bieden meer voordelen dan buitenstedelijke

Decisio en Metafoor kregen van de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de opdracht om de maatschappelijke en financiële kosten en baten van binnenstedelijke en buitenstedelijke woningbouwprojecten te onderzoeken. Decisio richtte zich op maatschappelijke kosten en baten, terwijl Metafoor zich richtte op de financiële implicaties van de projecten. Uit het onderzoek bleek dat binnenstedelijke woningbouwprojecten meer positieve effecten hebben dan buitenstedelijke, omdat buitenstedelijke woningbouw duurder is voor de overheid vanwege noodzakelijke investeringen in infrastructuur en hogere onderhoudskosten.

Het onderzoek wees ook uit dat binnenstedelijke woningbouw meer maatschappelijke voordelen oplevert, zoals meer werkgelegenheid en duurzame mobiliteit. Het rapport suggereert dat een geïntegreerde aanpak voor het beoordelen van de kosten en baten van beide soorten woningbouwprojecten waardevolle inzichten biedt voor overheden. Het onderzoek vergeleek twee vergelijkbare projecten in twee gemeenten in de MRA, één binnenstedelijk en één buitenstedelijke in elke gemeente.

Het rapport is niet bedoeld om een keuze te maken tussen de projecten die als basis dienen voor het onderzoek. Deze projecten zijn allen cruciaal om de woningbouwopgave waar te kunnen maken. Om voor het woningbouwprogramma op de langere termijn een meer feitelijke afweging te maken en een goede vergelijking te maken zijn echte projecten gekozen die nu in de planning staan..

Lees hier het volledige rapport om meer te weten te komen over de voordelen van een geïntegreerde benadering bij het beoordelen van de kosten en baten van beide soorten woningprojecten.