Productblad GrexManager

Productblad Rapportages

Productblad Risicomodule

Productblad Prijzenboek

GREXMANAGER

Metafoor biedt met GrexManager een zeer flexibel en toegankelijk systeem voor de opzet, actualisatie en het beheer van grondexploitaties. Met GrexManager bent u in staat alle consequenties van bouwgrondontwikkeling in beeld te brengen. Met GrexManager wordt het Excel grondexploitatie rekenmodel van Metafoor gecombineerd met een beveiligde database “in the cloud”. Het model is gebouwd voor partijen die betrokken zijn bij bestemmings- en exploitatieplannen en heeft als uitgangspunt om de grip op de financiële kosten te vergroten.

Van kaart naar kasstroom in één oogopslag

Het is mogelijk de grondexploitaties in GrexManager in een kaart te koppelen aan een plangrens van het betreffende exploitatiegebied. Per ontwikkelingsfase wordt dan een overzicht van alle exploitaties getoond. Alle gebieden en kleuren samen bieden de gebruiker in één oogopslag een helder en compleet overzicht van de projecten.

GrexManager is inzetbaar in iedere fase van het planproces. Of het nu gaat om een berekening ten behoeve van een haalbaarheidsanalyse of om een financiële verkenning tijdens het rekenen en tekenen, GrexManager biedt te allen tijde een accuraat en helder overzicht.

Voordelen voor uw organisatie zijn:

 • Toegang via internet;
 • Gebruik van een Excel rekenmodel, waardoor opleidingskosten worden beperkt en transparantie in berekeningen wordt gewaarborgd;
 • Vroegtijdig en realistisch zicht op financiële haalbaarheid van een grondexploitatie;
 • Verschillende scenario’s opzetten en vergelijken;
 • Verschillende grondexploitaties of deelgebieden consolideren;
 • Beter en actueler overzicht van het totale financiële resultaat en bijbehorende risicoprofiel (d.m.v. Monte Carlo simulaties) van alle grondexploitaties gezamenlijk;
 • Accuraat de contante waarde van een grondexploitatie voorspellen;
 • Sneller en eenvoudiger uw jaarlijkse rapportages verzorgen;
 • Informatie altijd en overal veilig beschikbaar;
 • Volledig overzicht van verschillende plannen in verschillende fases op een kaart waardoor snel een compleet overzicht ontstaat.

VPB Module

Per 1 januari 2016 is de Wet ‘modernisering Vpb-plicht voor overheden in werking getreden. Concreet betekent dit voor gemeenten dat zij net als iedere andere onderneming vennootschapsbelasting moeten afdragen over winstgevende activiteiten.

Om de uniformiteit en efficiency te bevorderen heeft Metafoor in het kader van de nieuwe regelgeving een standaard werkwijze ontwikkeld. De adviseurs van Metafoor passen deze standaard werkwijze toe in advies- en detacheringsopdrachten. Onze werkwijze bestaat voor alle duidelijkheid uit de volgende te doorlopen stappen en op te leveren producten:

 • Quickscan Winstoogmerk;
 • Beoordeling complexen (vermogensetikettering);
 • Bepaling fiscale openingsbalanswaarde;
 • Bepaling fiscale winst en Vpb last;
 • Opstellen scenarioberekeningen;
 • Ondersteuning en afstemming met afdeling Financiën.

GrexManager

Wij hebben – om de fiscale effecten voor uw bouwgrondportefeuille in beeld te brengen – ons standaard rekenmodel voor grondexploitaties uitgebreid met de ‘Vpb module’. Met deze aanvullende rekentool vertaalt u de grondexploitatieberekening van een bedrijfseconomische naar een fiscale exploitatieopzet. U berekent op eenvoudige en transparante wijze de openingsbalanswaarde, de fiscale winst per jaar en de jaarlijkse Vpb last. De Vpb module van GrexManager vormt hiermee de basis voor uw ‘taxplanning’, fiscale jaarrekening en belastingaangifte.

De Vpb module maakt onderdeel uit van het standaardformat en de rapportagetool van GrexManager, maar u kunt de module ook koppelen aan uw eigen Excel grondexploitatiemodel.

-Uitdaging is van kaart naar kasstroom en meer grip en sturing (managen) van grondexploitaties. De eigendommenkaart (e.a. geografische informatie) staat hierbij centraal.
-Betere sturing op grondexploitaties door de mogelijkheid om per kosten/opbrengstensoort te kunnen werken met afzonderlijke fasering of parameter
-Alle plannen met de onderliggende financiële informatie zijn eenvoudig beschikbaar, te toetsen aan referentieplannen en te bewerken.
-Voortdurend de actuele stand van zaken raadplegen en gegevens delen door consolidaties per regio, plan, fase en scenario mogelijk.

Ad Bos, AM

Meer informatie over Grexmanager

Projecten

Klik hier voor Weerstandvermogen Grondexploitatie
Klik hier voor Advies parameters Grondexploitaties

Publicaties

Klik hier voor publicatie “Eliminatieregel en complexafbakening bij taxeren inbrengwaarden exploitatieplannen”
E.J. van Baardewijk – Vastgoedrecht 2015-3, pag. 65 – 68

Klik hier voor publicatie “Annotatie exploitatieplan Badhoevedorp”
E.J. van Baardewijk – Bouwrecht 2014/67, Afl. 6, pag. 354 – 359

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?