REKENKAMERONDERZOEK EN BELEIDSEVALUATIE

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling is uw partner voor het uitvoeren van uw rekenkameronderzoek. Metafoor heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van rekenkameronderzoeken in (voornamelijk) het ruimtelijk domein.

Rekenkameronderzoeken van Metafoor

In samenspraak met uw rekenkamer(commissie) wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de aanleiding, doelstelling, afbakening van het onderwerp en formulering van de onderzoeksvragen nader worden uitgewerkt.

In het rekenkameronderzoek staat het normenkader centraal. In het normenkader worden de te onderzoeken aspecten benoemd en worden normen geformuleerd om tot een objectieve beantwoording van de onderzoeksvragen te komen.

Aan de hand van dit normenkader wordt de huidige werkelijkheid binnen uw gemeentelijke organisatie getoetst en beoordeeld. Vervolgens worden er conclusies en aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en/of de ambtelijke organisatie.

Rekenkameronderzoeken die door Metafoor zijn uitgevoerd

 • Feitenonderzoeken van bouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten
 • Doorlichting van grondexploitaties
 • Onderzoek en toetsing woningbouwbeleid
 • Second opinion en naleving van overeenkomsten
 • Totstandkoming van bestemmingsplannen en bestemmingsplanprocedure (burgerparticipatie)
 • Doorlichting van prestatieafspraken met regionale uitvoeringsdiensten of woningcorporaties
 • Gemeentelijke vastgoedtransacties
 • Toetsing van het aanbestedingsbeleid
 • Toetsing van het handhavingsbeleid
 • Verbonden partijen

De belangrijkste redenen om als Rekenkamer(commissie) te kiezen voor Metafoor:

 • Metafoor heeft ruim 20 jaar ervaring in de expertise¬†ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken
 • Metafoor werkt met een integrale aanpak¬†vanuit onze verschillende disciplines
 • Metafoor is een integer en onafhankelijk adviesbureau

Wilt u nadere informatie? Neem dan rechtstreeks contact op met Erik Berkelmans (telefoon: 036-5300211 of e-mail: erik.berkelmans@metafoor.nl)

Meer informatie over Rekenkameronderzoek en beleidsevaluatie

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?