ORGANISCHE GEBIEDSONTWIKKELING

Door het vastlopen van grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten tijdens de crisis is de roep naar kleinschalige ontwikkeling sterk toegenomen. Organische gebiedsontwikkeling, waarbij de rol van de eindgebruiker centraal staat, biedt uitkomst om complexe opgaven en hoge ambities  te bundelen tot aansprekende maatwerkoplossingen.

Bij organische gebiedsontwikkeling is geen sprake van een projectmatige aanpak met een definitief eindbeeld. Het betreft een procesmatige aanpak met een open-einde karakter, waarbij ruimte is voor (kleinschalige) initiatieven van partijen. De private en particuliere partijen hebben meer invloed op de ontwikkeling dan bij traditionele integrale gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft hierbij niet een actief ontwikkelende en risicodragende rol, maar een facilitaire.

Multidisciplinaire aanpak organische gebiedsontwikkeling

Vanuit Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling kunnen de proces- en projectmanagers worden ondersteund vanuit een multidisciplinair team bestaande uit privaat-juristen (voor het vastleggen van de juiste (anterieure) contracten of maatwerkafspraken), publiek-juristen (voor de juiste ruimtelijke vertaling in bestemmingsplannen), planeconomen (de ontwikkeling financieel haalbaar te maken) en collega proces- en projectmanagers.

Meer informatie over Organische gebiedsontwikkeling

Projecten

Klik hier voor Organische gebiedsontwikkeling structuurvisie Oosterwold

Publicaties

Klik hier voor publicaties “Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling: de grondexploitatieregeling en uitnodigingsplanologie in de Omgevingswet
E.J. van Baardewijk in Bouwrecht 2015/18 (deel 4: in samenwerking met E.R. Hijmans), 2015/29 (deel 5: in samenwerking met P.J. Bouterse) en 2015/39 (deel 6)

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?