PROJECTMANAGEMENT

Een project binnen de fysieke leefomgeving wordt in steeds hogere mate complex en dynamisch. Dat neemt toe door het aantal betrokken partijen en vanwege de terugtrekkende rol van de  overheid, die het initiatief overlaat aan marktpartijen en maatschappelijke partners. Door de snelle ontwikkeling rond duurzaamheid en nieuwe woonconcepten neemt de complexiteit ook toe en is het up to date houden van de kennis noodzakelijk.

Projectmanagement is multidisciplinair

Projectmanagement is multidisciplinair. Als een regisseur is hij /zij verantwoordelijk voor de juiste rolduiding van alle betrokken partijen. Vanuit die rolbewustheid kunnen op het juiste moment de diverse, soms strijdig lijkende zaken, worden samengebracht. Zo zijn al veel lastige projecten tot een mooie oplossing gebracht. Naast de processturing van de projectorganisatie is ook de bestuurlijke rapportage en informatie een belangrijk onderdeel van de taken van de projectmanager.

De projectmanager kan allerlei modellen en methoden inzetten om het project in de goede banen te leiden. Voorbeelden daarvan zijn de projectbeheersapecten  Geld Risico Organisatie Tijd Informatie en Communicatie (GROTIC) en de projectmanagementmethoden PRINCE en Projectmatig creëren.

Zachte kant van het projectmanagement

Ondanks de modellen en methoden die onze projectmanagers kunnen inzetten wordt ook de zachte kant van het project steeds belangrijker. Op tijd en binnen budget een project realiseren  is de primaire doelstelling en  daarvoor zijn natuurlijk leiderschap en sociale vaardigheden essentieel. De zachte kant van de projectmanager is net zo belangrijk als de gedegen methodologie en tools die worden gebruikt. Empathie is een belangrijke zachte vaardigheid, en een goede communicatie stijl is nodig om tegenstellingen te overbruggen en de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Het succesvol organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening zit onze projectmanagers in het bloed. Uw project is ons project, van begin tot eind.

Meer informatie over Projectmanagement

Projecten

Bekijk hier het project Amstelzijde / Buurt over Ouderkerk

Bekijk hier alle projecten van projectmanagement

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?