RISICOMANAGEMENT

Beheersen van risico’s is een belangrijk onderdeel voor het slagen van uw project. Risicomanagement voor projecten richt zich vooral op het identificeren van bedreigingen. Ten aanzien van de doelstellingen  en uitgangspunten  moeten de risico’s geïdentificeerd en beoordeeld worden. Risicomanagement is daarmee nauw verbonden met project- en proces management.

Risicomanagement een continue proces

Risicomanagement is een cyclisch proces dat gedurende de voortgang van het project constant opnieuw doorlopen wordt. Het proces bestaat uit meerdere stappen; analyses uitvoeren, beheersmaatregelen vaststellen, implementatie maatregelen en evaluatie. In de praktijk ontstaan vaak gedurende het project nieuwe risico’s. Waar nieuwe risico’s waargenomen worden start direct de cyclus.

Behalve deze cyclus is ook het rapporteren aan de (interne) opdrachtgever van essentieel belang. De risico’s en voortgang van de beheersmaatregelen worden periodiek besproken in het projectoverleg.

Samenwerking met de professionals van uw organisatie is een belangrijke pilaar waar ons risicomanagement op rust. Het is namelijk van belang de risico’s en beheersmaatregelen ook door de organisatie heen bekend te maken en te implementeren.

Meer informatie over Risicomanagement

Projecten

Bekijk hier project Risicoanalyse Nieuw Reijerwaard

Bekijk hier alle projecten van risicomanagement

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?