RISICOMANAGEMENT

Beheren van risico’s is een belangrijk onderdeel voor het slagen van uw project. Risicomanagement voor projecten richt zich vooral op het identificeren van bedreigingen door uitloop in planning of in de kosten. Ten aanzien van de doelstellingen moeten de risico’s geïdentificeerd en beoordeelt worden. Risicomanagement is daarmee nauw verbonden met projectmanagement.

Risicomanagement een continue proces

Risicomanagement is een cyclus die gedurende de voortgang van het project constant opnieuw doorlopen wordt. Het proces bestaat uit meerdere stappen; uitvoeren analyse, beheersmaatregelen vaststellen, implementatie, evaluatie en daaropvolgend de cyclus opnieuw starten. In de praktijk ontstaan vaak gedurende het project nieuwe risico’s. Waar nieuwe risico’s waargenomen worden start direct de cyclus.
Behalve deze cyclus is ook het rapporteren aan de (interne) opdrachtgever van essentieel belang. De risico’s en voortgang van de beheersmaatregelen worden periodiek besproken in het projectoverleg.

Samenwerking met de professionals van uw organisatie is een belangrijke pilaar waar risicomanagement op rust. Het is namelijk van belang de risico’s en beheersmaatregelen ook door de organisatie heen bekend te maken, waarbij de projectmanager of adviseur vaak het te bewandelen pad uitzet en een professional van uw organisatie als aanjager fungeert. Daarbij komt dat veel risico’s in de bestaande organisatie bekend zijn en door goede samenwerking en communicatie kunnen die efficiënt in kaart gebracht worden.

Meer informatie over Risicomanagement

Projecten

Bekijk hier project Risicoanalyse Nieuw Reijerwaard

Bekijk hier alle projecten van risicomanagement

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?