WONINGBOUW

Nederland verandert voortdurend. De komende jaren krijgt Nederland te maken met vergrijzing van de bevolking en treedt in verschillende gebieden demografische krimp op. Jongeren verhuizen vaker naar de Randstad waardoor de druk op de woningmarkt in dit gebied zal toenemen. Ook zal de behoefte naar kleinere huishoudens groeien en voldoen hierdoor veel naoorlogse woningen niet meer aan de eisen van deze tijd. In verschillende gebieden is er daarom in kwantitatieve en kwalitatieve zin een tekort op de woningmarkt, terwijl in andere gebieden juist van een woningoverschot sprake is.

Richting woningbouw

De komende jaren zal daarom volop aandacht nodig zijn. We moeten lering trekken uit de fouten uit de ontwikkeling van Vinex-wijken en meer inzetten op organische gebiedsontwikkeling. Om landelijk gebied zo veel mogelijk open en leefbaar te houden, richt woningbouw zich de laatste jaren steeds meer op inbreidingslocaties en/of vervangende nieuwbouw.

De project- en procesmanagers van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling begeleiden de meest uiteenlopende projecten door het hele land en hebben een brede ervaring met ieder hun eigen specialisme. Daarbij is de kennis van ambtelijke en bestuurlijke processen belangrijk gebleken om snel en effectief inzetbaar te zijn op ieder schaalniveau. Vanwege de grote ervaring van onze proces- en projectmanagers zijn vele gebiedsontwikkelingsprojecten succesvol van idee tot en met realisatie tot stand gebracht.

Meer informatie over Woningbouw

Projecten

Klik hier voor Woningbouw Heerlerbaan en Dienstencentrum
Klik hier voor Gebiedsontwikkeling Westflank
Klik hier voor Centrumplan Brunssum

Contact

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn, neem dan contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw volgende project?