Project- en procesmanagement gebiedsontwikkeling

 • Gebiedsontwikkeling
  Gebiedsontwikkeling

  Gebiedsontwikkeling vraagt om intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen, en het op een lijn brengen van alle belangen. Wij faciliteren en adviseren hierbij.

  Lees verder
 • organische gebiedsontwikkeling
  Organische gebiedsontwikkeling

  Organische gebiedsontwikkeling, waarbij de rol van de eindgebruiker centraal staat, biedt uitkomst om complexe opgaven en hoge ambitie te bundelen tot aansprekende maatwerkoplossingen.

  Lees verder
 • Binnenstedelijke herontwikkeling
  Binnenstedelijke herontwikkeling

  Een visie ontwikkelen, die als een goed zittend maatpak de sterke elementen uit het bestaande accentueert en oplossingen biedt voor vraagstukken.

  Lees verder
 • Woningbouw
  Woningbouw

  Kennis van ambtelijke en bestuurlijke processen, grote ervaring met gebiedsontwikkelingsprojecten; onze project- en procesmanagers hebben veel projecten van idee tot en met realisatie tot stand gebracht.

  Lees verder
 • Bedrijventerreinen
  Bedrijventerreinen

  Herstructurering of revitalisering van verouderde bedrijventerreinen, herontwikkeling van leegstaande panden of de ontwikkeling van hoogwaardige bedrijventerreinen. Metafoor heeft al menig project succesvol tot ontwikkeling gebracht.

  Lees verder
 • Projectmanagement
  Projectmanagement

  Het succesvol organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van projecten op het gebied van ruimtelijke ordening zit onze projectmanagers in het bloed. Uw project is ons project, van begin tot eind.

  Lees verder
 • risicomanagement
  Risicomanagement

  Beheren van risico’s is een belangrijk onderdeel van het slagen van uw project. Ten aanzien van de doelstellingen moeten de risico’s geidentificeert en beoordeelt worden.

  Lees verder
 • procesmanagement
  Procesmanagement

  Het vloeiend laten verlopen van de processen in de gebiedsontwikkeling is cruciaal voor het brengen van de gewenste (kwaliteits)resultaten.

  Lees verder

PROJECT- EN PROCESMANAGEMENT GEBIEDSONTWIKKELING

De project- en procesmanagers van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling begeleiden de meest uiteenlopende gebiedsontwikkelingsprojecten met gedegen kennis van inhoudelijke, financiële en juridische aspecten.

De laatste jaren is de aandacht voor project- procesmanagement toegenomen. Het groeiende aantal marktpartijen dat bij gebiedsontwikkeling wordt betrokken en de toenemende wederzijdse afhankelijkheid daarbij maken het moelijker om projecten tot een goed einde te brengen. Voor een gewenst resultaat is het daarom noodzakelijk dat belangen van betrokken partijen worden afgewogen en met onafhankelijke regie wordt gestuurd op de gezamenlijke doelstelling.

Metafoor Ruimtelijke ontwikkeling kan in deze behoefte voorzien door onafhankelijke project- procesmanagers te detacheren. Iemand met een frisse blik, zonder een persoonlijk belang te vertegenwoordigen binnen het project.
Bij Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling worden planeconomen, planjuristen en project- procesmanagers gedetacheerd. Onze adviseurs zijn landelijk actief en beschikken over lokale en regionale kennis. Door middel van multidisciplinaire workshops beschikken onze project- en procesmanagers over kennis om planprocessen in goede banen te leiden. Met behulp van GrexManager kunnen onze project- procesmanagers deskundig en helder inzicht geven in de haalbaarheid van uw gebiedsontwikkeling.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling kan het volledige project- en procesmanagement van onder andere de volgende ruimtelijke ontwikkeling verzorgen:
Gebiedsontwikkeling
Organische gebiedsontwikkeling
Binnenstedelijke herontwikkeling
Woningbouw
Bedrijventerreinen
Projectmanagement
Risicomanagement
Procesmanagement

 

Wilt u meer informatie over hoe Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling u van dienst kan zijn bij uw ruimtelijke projecten, neem contact op via het contactformulier, mail naar info@metafoor.nl of bel naar telefoonnummer (036)5300211.

Bent u op zoek naar een adviseur voor uw project?