Projectomschrijving

Om een boost te geven aan de langjarige bouwproductie en het inlopen van het woningtekort in met name schaarsteregio’s in heel Nederland heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties de regeling Woningbouwimpuls opgesteld. Voor de regeling is bijna € 1 miljard beschikbaar in verschillende tranches.

Doelstelling van de regeling is het versnellen van de woningbouw, met daarbij een groot aantal woningen in het betaalbare segment. Het was in eerste instantie de ambitie om de bouw van 65.000 woningen te versnellen. Na de eerste twee tranches zijn er projecten met in het totaal meer dan 95.000 woningen gehonoreerd.

De evaluatie van de eerste twee tranches maakt duidelijk dat uit de opgave van de gemeenten blijkt dat 54% van de woningen in projecten waarvoor in de eerste en de tweede tranche een bijdrage is gevraagd en gehonoreerd niet gebouwd zouden worden zonder de bijdrage. Gemiddeld per woning wordt volgens de opgave van gemeenten in de projecten die zijn gehonoreerd in de eerste en de tweede tranche de start van de bouw 24 maanden, ofwel twee jaar, naar voren gehaald. De versnelling varieert per project: de meeste projecten hebben een versnelling tussen een en vier jaar.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een enorm woningtekort. Er is een plancapaciteit van 230.000 woningen tot 2040, waarvan de eerste 100.000 woningen voor 2025 gerealiseerd moeten worden. Veel van deze projecten hebben een publiek tekort. Met de woningbouwimpuls kan co-financiering verkregen worden. De MRA heeft Metafoor gevraagd de gemeenten die een Woningbouwimpulsaanvraag wilden doen te ondersteunen bij het aanvraagproces. Daarbij was het aan de gemeenten zelf om te besluiten hoe intensief die begeleiding mocht zijn. In de eerste en tweede tranche is Metafoor betrokken geweest bij 20 aanvragen, waarvan er 10 een positieve beschikking hebben gekregen voor in totaal meer dan € 112 miljoen aan subsidie voor de realisatie van ruim 26.000 woningen.

 

Uitdagingen in het project

Één van de uitdagingen was om de projectorganisatie uit het eigen proces te krijgen en de focus op de aanvraag te krijgen. Bijvoorbeeld bij langlopende plannen: De tijdshorizon van de regeling is 10 jaar. Dus de aanvraag is een extract van het totale project. Hoe ga je dan om met de bestuurlijke besluitvorming? Welke risico’s loopt de gemeente?

Een positief effect van het doen van een aanvraag was dat het doen van een aanvraag focus bracht in het project. Door een harde deadline moesten besluiten worden genomen, discussies worden beslecht en het bestuur aangehaakt zijn. Ook als de co-financiering werd afgewezen, maakte het project een sprong vooruit.

Belangrijke uitdaging was gemeenten te begeleiden bij het maken van een exploitatieopzet die specifiek voor de aanvraag was bedoeld. Een product dat bedoeld was voor “externe consumptie” dat vertaald moet worden naar interne besluitvorming. Daarbij was een aanvullende complicatie dat er zeker bij de eerste tranche gemengde signalen werden gegeven door het RVO over de regeling. Ander punt was dat onderdelen waarop de gescoord kon worden goed waren benoemd echter dat de punten die gescoord konden worden niet duidelijk waren. Ook de terugkoppeling daarover was niet altijd even helder.

 

Onze adviseurs aan het woord

Het is erg leuk om aan een urgent maatschappelijk probleem direct te kunnen bijdragen. Doordat verschillende gemeenten in de MRA-regio een aanvraag deden, konden we ervaringen van de ene gemeente inzetten in een andere. Dit heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de aanvragen verbeterde. Van verschillende gemeenten is een positieve feedback ontvangen over onze bijdrage.

Ook waren de aanvragen succesvol: er is in totaal ruim € 112 miljoen co-financiering verkregen in de eerste 2 tranches, waardoor ruim 26.000 woningen gerealiseerd kunnen worden. We hopen in de derde en laatste tranche daar nog veel woningen aan toe te kunnen voegen.

Erik Berkelmans

Project Details

Categorie
Klant Metropoolregio Amsterdam
Locatie Amsterdam
Voltooid 2020 - heden
Adviseur Ferry, Tim, Abdollah, Bart, Lieve, Dani, Erik B., Erik L., Max